Inici > Política de privacitat

Política de privacitat

De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTOFOL DE GIRONA I PROVÍNCIA MPS amb CIF V17068685 i domicili social situat en JULI GARRETA 14, BAIX 17002, GIRONA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts. En compliment amb la normativa vigent, MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTOFOL DE GIRONA I PROVÍNCIA MPS informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTOFOL DE GIRONA I PROVÍNCIA MPS informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTOFOL DE GIRONA I PROVÍNCIA MPS es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic mutualista@montepiogirona.com.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.